• Пон – Пет: 9:00 – 17:00
 • +359 876 3005 35
 • ibbcconsult@gmail.com
 • Количествено-стойностна сметка

  Въпрос: Какво е количествено-стойностна сметка (КСС) за строително-монтажните работи и защо ни е необходима?

  Количествено-стойностната сметка се изготвя на основата на количествената сметка за строително-монтажните работи, които се плануват за изпълнение. Тя съдържа няколко основни параметъра – наименование на СМР, количество на СМР (определено с подробната количествена сметка), единична цена и стойност на СМР.

  Количествено-стойностната сметка дава пълна представа за стойността на строителството или ремонта.

  Специалистите изготвящи количествено-стойностната сметка трябва да са отлично запознати с технологията на строителното производство и е добре да имат много опит, което ще гарантира точното оценяване на ресурсите за изпълнение на отделните видове работи.

  Количествено-стойностната сметка е документа, от който ще получим информацията за стойността на строителните материали, на труда и механизацията (когато е необходима).

  На база на количествено-стойностната сметка се съставя календарен план за изпълнението, диаграма на необходимата работна ръка, диаграма на необходимата механизация, диаграма за движението на средствата (Cash flow diagram) и бюджет за изпълнението.