• Пон – Пет: 9:00 – 17:00
  • +359 876 3005 35
  • ibbcconsult@gmail.com
  • Инспекции

    Инспекцията на сгради е ограничено, неинвазивно изследване на състоянието на дома, често във връзка с продажбата на този дом. Инспекциите в дома се извършват от домашен инспектор, който има обучение и сертификати за извършване на такива инспекции. Инспекторът подготвя и доставя на клиента писмен доклад за констатациите. След това клиентът използва получените знания за вземане на решения относно предстоящата покупка на недвижимия имот. Домакинският инспектор описва състоянието на дома по време на инспекцията, но не гарантира бъдещо състояние, ефективност или продължителност на живота на системите или компонентите. Към инспекцията по желание на клиента се включват и препоръка за отремонтиране на компрометираните места, съставяне на КСС за стойността на необходимият ремонт.