• Пон – Пет: 9:00 – 17:00
  • +359 876 3005 35
  • ibbcconsult@gmail.com
  • Идеен проект

    Проектите се изработват във фаза идеен проект в случай, че е необходимо одобрение на приетите от проектана решения от страна на Възложителя.  Ако възложителят е община, това обикновено е технико-икономически съвет на общината, който преценява предимствата и недостатъците на този етап и одобрява или връща предложеното от проектанта решение.

    Идейният проект може да има няколко вариантни решения. Например едно решение да е с ниски разходи за строителство, но високи експлоатационни разходи. Вторият вариант може да е с по-високи разходи за СМР, но ниски експлоатационни разходи. Взимането на такова решение е само в компетенцията на Възложителя на база съветите на проектанта.

    Идейният проект дава възможност да се взимат такива решения на ранен етап от подготовката на проекта, което намалява разходи и забавяния на проекта породени от необходимостта за промяна на началната концепцията в по-късен етап на проекта.